Imago Nova Ikongalleri
 

 
 


Som ikonmålare har jag fått glädjen att utsmycka ett flertal kyrkor och privata andaktsplatser och alltsedan starten 1979 betraktar jag mitt uppdrag som både missionerande och ekumeniskt.

Med detta galleri vill jag genom ord och bild utifrån ikoner jag själv målar levandegöra trons verklighet och stimulera till personlig reflexion kring vår egen plats i denna. För den som önskar närmare kännedom om konstartens historia, teologi, estetik och måleriteknik hänvisas till böckerna ”Ansikte mot ansikte. Om de heliga ikonerna” och "ikonen - närvaro och källa", vars inledande delar kan läsas under rubriken "Böcker".

Ikonkonsten sträcker sig från Jesu samtid i en oavbruten tradition, från mästare till elev, fram till vår egen tids ikonmåleri. Som kulturellt och andligt fenomen intar ikonen och den teologiska reflexionen kring denna konst en central plats i den kristna traditionen. Från att tidigare ur konsthistorisk synpunkt ha betraktats med något styvmoderliga ögon, räknas ikonkonsten idag, vid sidan av det västeuropeiska medeltida måleriet och renässanskonsten, som en tid löpt parallellt, till en av de främsta bildkulturerna. Genom mitt bildapostulat och konstnärskap,   bedrivet sedan mer än 30 år tillbaka, är jag en företrädare för denna   heliga tradition.


Detalj ur Ömhetens Gudsmoder. Målad av Lars Gerdmar 2006.  Foto: Bo Wiberg.


Ikonen som liturgisk konst och personlig dialogbild är en källa till andlig fördjupning och reflexion. Den är också en spegel som, när betraktaren vänder sig emot den, kan besvara frågan om vem jag är och ett fönster mot himmelen där vi – i ömsesidig tillgivenhet – kan se och bli sedda av Jesus och de heliga. Så gestaltar ikonen en laddad mötesplats mellan Guds du och människans jag. 

Den andliga skönhet och gudomliga närvaro som gestaltas i denna konst har kommit att fascinera den moderna och andligt undernärda människan, på jakt efter fördjupad identitet och livets mening, bortom den sekulariserade kulturens många skenbilder och banaliteter. (Citat ur ”Ikonen – närvaro och källa”)

IMAGO NOVA är ett företag där jag som professionellt utövande ikonmålare erbjuder mig att utföra ikonutsmyckningar till såväl enskilda personer som församlingar. Med mig kan man också rådgöra om motivval och utformning av ikonutsmyckningar för olika slags kyrkorum. Mer information om detta lämnas under rubriken ”Beställningar” 

Beskrivning av företagets logotyp: Solfisken 


Lars Gerdmar i sin ateljé 2001 mot bakgrund av ett nylig-
en färdigställt altarskåp. Foto: Bo Wiberg.