Imago Nova Ikongalleri
 

 
 

 
 
L e t t e r   t o  p o p e  J o h n  P a u l  II

 
 
Detta brev skrev jag sent på kvällen och in på småtimmarna för att det skulle hinna med posten till Stockholm och biskop Anders Arborelius innan han skulle fara iväg till Rom, och bara några dagar innan jag själv skulle ta flyget till Kairo. Det finns säkert ett och annat att önska här vad gäller vissa formuleringar på det engelska språket, men det är ju främst intentionen som räknas när man skriver brev och denna framgår av brevet.
 
 
 
 
 
 
 
Detta skrevs på ett styvare och mer sugande papper än vad som normalt sett är brukligt, som tillät en liten illustration i vattenfärg, som väl kan passa sig när ett brev skall gå till en påve. Bilden föreställer "solfisken", som även är företaget Imago Novas logotype, och står att läsa mer om på annan plats i detta galleri: Solfisken
 
Men långt viktigare i detta sammanhang var att brevet hann fram i tid till vår käre biskop och att han, trots allt annat han hade att tänka på, inte glömde bort att överlämna detta till påven som han hade lovat.
 
 
 
 
 
 
Näst viktigast var innehållet som sådant. Och som framgår skrevs brevet som svar på ett brev påven själv något år tidigare hade skrivit till konstnärerna. Detta är både vackert och djupsinnigt och varje konstnär, vare sig målare, skulptör eller artist av annat slag, kan vid läsningen av detta, normalt sett, inte bli annat än berörd och uppbyggd.
 
Johannes Paulus II (Karol Józef Wojtyla) var ju själv poet och en stor älskare av konst och kultur, och under sin ungdom, då nazisterna ockuperade hans hemland Polen, också skådepelare aktiv i motståndskampen.
 
För den som vill läsa hans brev, som brevet nedan alltså besvarar, kommer en länk till Vatikanens internetplats och den avdelning där offentliga brev från denne påve finns listade - "kulturpåve" skulle han också kunna kallas - länkas hit så snart detta har spårats. Läs här hans vackra brev:Nedan närbilder på brevet som kan underlätta läsningen...  
 
 
 
    
      De texter som omnämns har stor betydelse inte bara för den Katoska kyrkans 
      uppfattning av ikonernas betydelse för det andliga livet utan också för ekumeni-
      ken, inte minst med de ortodoxa trossyskonen, men också med de protestant-
      iska, för vilka de heliga ikonerna, också ungdomarna inräknat, på senare dec-
      ennier har fått allt större betydelse.
 
 
  
       
       Dr.Isaac Fanouz, som här omnämns, avled tyvärr år 2007 och anses vara den
       främste egyptiske ikonmålaren i modern tid.