Imago Nova Ikongalleri
 

 
                                                                                                                                   

        IKONUTSTÄLLNING  


Swedish Christian Study Centre (SCSC) i Jerusalem Old Town är beläget vid Jaffa Gate alldeles innanför de gamla stadsmurarna. Det drivs av det svenska ekumeniska studieförbundet BILDA, som har till uppgift att uppmuntra studier av Israel på bred basis, stimulera till fruktbart samtal mellan människor av skilda konfessioner och den politiska dialogen mellan judar och araber.


Hit kommer skolklasser som studerat Israel historia och politik och grupper från församlingar i lutherska och katolska kyrkan såväl som forskare och pilgrimer för att få hjälp med att finna sig tillrätta och planera resor till de heliga platserna, för att knyta kontakter med institutioner, universitet och klosterordnar.  


Jag blev av Sune Fahlgren - den dåvarande direktorn som under sin tid som chef förvandlade denna plats till den utstuderat vackra miljö vi nu möter - 2008 tillfrågad om att visa min vandringsutställning. Februari till maj 2010 blev tiden den kom att hållas.


 

Sune kunde då vi återsågs för att hänga ikonerna stolt visa upp de stiliga, nykalkade lokalerna med de vackra möblerna i rött och svart, som visade sig vara en mycket passande miljö för att ha en ikonutställning i. Strax innan jag kom hade man haft en utställning om Astrid Lindgren och skylten med Pippi hade nere på gatan visat besökarna vägen in i till denna.


Precis som på Anafora i Egypten (se särskild presentation därifrån) fick i Jerusalem speglar ingå i utställningen för att göra besökarna till en del av utställningen, och Sune hade lyckats få tag på ovanligt läckra speglar av olika design och ålder. Korta engelska texter, som citeras nedan, gav besökarna möjlighet att bättre leva sig in i utställningens budskap.

Några seminarier hölls med inbjudna gäster där ikonens budskap och plats i konstens historia och det andliga livet diskuterades.IKONUTSTÄLLNING

3 februari - 31 maj 2010


De tolv motiven

Precis som på flera andra platser utställningen har visats på bestod den av tolv ikoner som här placerade i fyra rum. De två första motiven: Den heliga Johannes teologen - kärlekens apostel - som inleder sitt evangelium med sin berömda förkunnelse om Ordet som var hos Gud, var Gud och som blev människa, och Ömhetens Gudsmoder med det människoblivne guden i sin famn, slog an tonen. Följande texter satta i kursiv fanns utplacerade på väggarna. Där upphovsmannen inte nämns är de skrivna av mig. 

Välkommen att följa med på en rundvandring!

________________________________________________________________________The beauty shall save the world

            Fjodor Dostojevskij
The icon is a window towards heaven, 

a window open towards Divine reality in man, 

a lovely place where eyes meet eyes, 

a complex spiritual landscape, 

where the generosity of God, works together 

with the longing of man.

 

The icon: mirror and a source 

meeting place between I and You,

God and Man – His self portrait


 


 

God became man,

in order to make man divinizised


     

        Saint Athanasios the Great 

 
     The Crucification of the incarnated God 
The crushed mirror of man's evil deeds, brought up upon the cross,

to the cosmic and redeeming sacrifice.


 The decent into Hades - Resurrection

The Righteous Ruth with the son Obed

The enthroned Christ - Pantocrator
 

This icon is homage to the natural grace: all the good things 

the Creator has put into the hands of man. 

With the small Obed and the sheaf of wheat in her arms 

Rut appear as the archetype of the fertile women who 

give birth to the human race and as a pre-figuration of Mary, 

The Mother of God and the Church. The river with gay 

fishes – symbol of the course of time – the billowing 

fields and the glimmering city in the back-ground, 

complete  the image of the human conditions: the nature, 

the culture and the social project.

 

        

     

    Saint Georg the dragon killer

       


        

    

Saint Francis of Asissi  

Saint Bridged of Vadstena - Compatrona Europae         


The ladder of Jacob may in this icon be interpreted as 

the firm link between heaven and earth. In the foreground 

we see the smiling Jacob himself – representative of all 

God’s children – with opened eyes gazing on this vision. 

In transparent colours, at the background of a dark-blue 

night sky with sparkling stars, we see the ladder, here 

interpreted as a crystal staircase, and on this brilliant 

angels in white cloaks coming down in slow motion, gently, 

harmoniously and with dancing steps. These holy three 

are God’s and man’s servants and here also represents 

the Holy Trinity.
         
The Face of Christ, 

the altar and the mirror.

 Here we meet God’s face in human form. 

God the Creator is invisible and defies every attempt 

to visual description or explanation. The empty circle 

is therefore the only true image of the Eternal One. 

But in the circle we now see the face of Jesus – God 

who became man so that man could be what she is: 

God’s image and friend. Consequently we see 

in this simple and intense face – if yet only as if in 

a mirror – in real meaning God’s transfigured 

and eternal face, which in the deepest sense is also 

our own.              
 


God is closer to man 

than man himself.   Saint Augustine 
 


           


Stort tack till SCSC, dess dåvarande direktor Sune Fahlgren och hans medarbetare i Jerusalem!


 


Tack också till Lunds Missionssällskap för generösa bidrag till transport och försäkringar!