Imago Nova Ikongalleri
 

Link to: ICON EXHIBITION at Anaphora (this page will open in Aug/Sept)

IKONUTSTÄLLNING   

ANAFORA är en internationell mötes- och reträttplats i koptisk kristen regi, en oas mitt ute i den egyptiska öknen, ca 7 mil norr om Kairo - en ganska fantastisk miljö, enkel och välkomnande, där man kan dra sig tillbaka en tid för personlig uppbyggelse och vila eller besöka för att möta andra människor från olika platser i världen. Middagsbordet med en rad läckra arabiska rätter och eget odlade grönsaker är vackert dukat och den enkla möbleringen i matsalen, biblioteket och kyrkan med rottingmöbler och platser på golven med trasmattor och stora kuddar ger stället en charm och värme som inte går någon besökare förbi. 

Hit inbjöds jag av Bishop Thomas, Anaforas grundare, för att visa min utställning och fick då också tillfälle att under en längre tid bo på platsen. Bishop Thomas är en mycket charmerande person och skarp andlig profil inom den egyptiska ortodoxa kyrkan - lite som en modern ökenfader -  och en kristen vägledare för många både i Egypten och utomlands. Han besöker ibland också Sverige (se fotot längst ned på sidan). Här några bilder från platsen. (Fotografierna är tagna av Lars Gerdmar ©)

Utsikt mot den vackra kyrkan (med det stora, välvda taket) och bostäder. Vid sidan av att vara en plats för möten och reträtt bedrivs här också jordbruk såväl som pedagogisk och social verksamhet, inte minst riktat till fattiga kvinnor (och mödrar) som av sina män förskjutits och ofta även misshandlats.

Små hus för besökare byggda av sten och lera i klassisk nubisk stil och den långsmala bassängen med icke-klorerat vatten.

Terassen utanför huvudbyggnaden där man på kvällarna under den stjärnklara himlen kan sitta och romatisera eller föra djupsinniga samtal om livets mening.

Den tidiga morgonliturgin för de koptiska kristna. De internationella gästerna deltar tillsammans med egyptierna i den vackra aftonbönen då kyrkan är fylld med människor och där sånger sjungs och bibeltexter läses på olika språk.

______________________________________________________________

IKONUTSTÄLLNING   

1 okt 2009 - 30 januari 2010

Förberedelser

Vaktmästaren tillsammans med de charmiga nunnor, som vigt sitt liv åt att tjäna Anafora och dess besökare, hade inför utställningen kalkat om en lång sal i en av byggnaderna. När ikonerna hängts prydde de väggarna med grönskande kvistar, lade trasmattor på golvet och ställde krukor och fat med vaxljus framför ikonerna. Fläktar placerades ut på några platser för att göra lokalen svalare och en pall och en kudde vid det stora Kristusansiktet för dem som önskade be och meditera en stund.

Ikoner och speglar

I denna utställning placerades speglar in som lät besökarna själva bli en del av denna, upptäcka sin personliga delaktighet i den kristna verkligheten som Guds ikoner och evighetsvarelser.

     Motiv 5: Uppståndelsen - den lyckliga upplösningen av frälsningsdramat.

Invigning

Utställningen invigdes sent på kvällen med några ord av Bishop Thomas och mig utanför dörren till salen. Ett blomsterband vid porten, tillverkat av en nunna, klipptes av och därefter stämde den egyptiska delen av besökarna upp en lågmäld, mycket vacker koptisk sång som de sjöng medan de gick in i salen och fortsatte med medan de gick omkring och tog en första titt på ikonerna, som nu endast var upplysta av vaxljus.

De tolv utställda ikonerna

Ikonen av den helige Johannes Teologen - kärlekens apostel - inledde utställningen. Johannes talar i början av sitt evangelium om Ordet som fanns hos Gud, var Gud och blev människa. Därefter följde ikonen Ömhetens Gudsmoder, bilden av Jungfru Maria med den lille Jesus - gudsmänniskan - i famnen.

Utställningen i den högra delen av salen fortsatte med Kristi förklaring, Korsfästelsen, Kristi ansikte, Den tronande Kristus och Tecknets Gudsmoder. I den vänstra delen visades ikoner av heliga: Den Rättfärdiga Rut med sonen Obed, Helige Göran och draken, Jakobs stege, Den heliga Birgitta av Vadstena - Compatrona Europae - och slutligen Den helige Franciskus av Assisi.

Ledord

Några ledord för den som närmare ville begrunda den djupast liggande meningen med utställningen (då bilderna togs ännu inte uppsatta) sattes upp vid den första, andra, tredje och fjärde spegeln. 

Tyvärr saknas foto av ikonen av Kristi förklaring som var placerad bredvid den andra, ovala spegeln. Denna ikon visar hur Kristus i bländande ljus avslöjar sin eviga, gudomliga natur och är samtidigt en storartad komplimang till oss människor som han vill gudomliggöra.

        De inledande motiven samt den första spegeln.   

                                            Gud är närmare människan än människan själv.

                                                                 Augustinus, + 430                                                                                                            

                       Gud blev människa för att människan skulle bli gudomliggjord.

                                Athanasios den Store, + 373, (patriark av Alexandria)                                        

       Korsfästelsen och en krossad spegel och därefter Uppståndelsen.

Spegeln i bitar under korset: vårt kluvna hjärta, all världens splittring, smärta och död och de förödande synder som Kristus - vår Gud - tog med sig upp på korset vid sitt gudomliga och kosmiska försoningsoffer på Golgota.

Plats med pall och kudde för meditation och bön vid den stora spegeln och det stora Kristusansiktet, placerat i nischen mittemot.

Den vackra stora spegeln där alla stiliga besökare kunde se sig själva mot bakgrund av Kristi ansikte - ansiktet av vännen för evigt.

       Kristusansiktet med ett ännu inte tänt ljus och en blomma framför.

       Den vänstra delen av utställningssalen.

       Ikonen Jakobs stege sedd på lite avstånd.

       Jakobs stege, smyckat med grönskande kvistar.

                                            Gud är närmare människan än människan själv.

Bishop Thomas, iklädd den typiska koptiska munkdräkten och mössan - en modern ökenfader - en skarpsinnig, underbar och mycket trovärdig ikon.

Dear Bishop Thomas - thank You for the hospitality!  


Via denna länk kan du se bilder på de utställda ikonerna: Fönster mot himlen Stort tack också till Lunds Missionssällskap för generösa bidrag till täckande av transport och försäkringar!