Imago Nova Ikongalleri
 

Curriculum Vitae: Lars Gerdmar

Ikonmålare, målerikonservator, fristående forskare i konsthistoria

Utbildning 1976-79

1976-79: Grundläggande studier i ikonkonstens praktik och teori för ikonmålaren Erland Forsberg.

1980-95: Fördjupade studier i ikonkonstens historia, teologi, estetik och måleriteknik, privat handledda av prof. Bo Ossian Lindberg, Åbo Akademi, konsthistoriker och expert på konstens material och tekniker och doc. Per Beskow, religions- och kyrkohistoriker, Lunds Universitet, grand Old man inom ämnet patristik (de grekiska kyrkofädernas teologi).

1981: Antogs som privatelev till prof. Léonid Ouspensky, Paris, en av 1900-talets internationellt sett främsta ikonmålare, något han dock p.g.a. ohälsa några år före sin död 1987 tvingades lämna återbud till. I stället rekommenderade han mig för sin elev Helena Nikkanen, chef för Konserveringscentrum för kyrklig konst, Nya Valamo kloster, Finland (se nedan:1985).

1985: 14/1-30/5 Privata studier i ikonmåleri för Helena Nikkanen, Konserveringscentrum för kyrklig konst, Nya Valamo kloster, Finland.

1990-95: Studier i målerikonserveringens praktik och teori under ledning av konservatorerna Åsa Sandberg och Magnus Wihlborg. (Se nedan under ”Restaureringsprojekt” 1990-1995.) 

1994: Etablerade enskild firma.

Forskning 1986-2011

1986: 15/2 – 30/5 Forskningsprojekt i Italien: Studier av tidig och medeltida italiensk konst – dess måleriteknik, delfinansierat av Crafoordska Stiftelsen.

1989: 1/3 – 30/4 Forskningsprojekt i Italien: Studier av medeltida italiensk måleriteknikdelfinansierat av Crafoordska Stiftelsen.

1996/7: 1/8 1996 – 15/1 1997 Forskningsprojekt vid Svenska Institutet i Rom m fl platser i Italien: Italian early and medieval Christian art – historical and painting technical relation to Byzantine idiom. Finansierat av Fondazione Famiglia Rausing.

2002: 1/10-20/12 Forskningsprojekt i Egypten och Etiopien – interkulturellt och ekumeniskt utbyte kring ikon/kyrkokonsten. Studier av den koptiska respektive etiopisk-ortodoxa sakrala konstens ikonografi, estetik och måleriteknik, delfinansierat av Crafoordska stiftelsen.

2005: 10/5-17/5 Forskarsplats vid Svenska institutet i Istanbul: Studier av bildprogrammet i Kariye Djami (tidigare ”Vår Frälsare kloster i Chora”).

2006: 1/11. Fick min mångåriga forskning inom ikonkonstens historia, teologi, estetik och måleriteknik, presenterad i boken ”Ansikte mot ansikte. Om de heliga ikonerna”, offentligt erkänd av Vetenskapsrådet, som efter noggrann granskning av manus utan anmärkningar beviljade fullt publiceringsstöd.

27/11-5/12 Forskarplats på Svenska Institutet i Rom: Studier av paleokristen konst och mosaiker.

2008-9: 28/9 2008-27/4 2009 Forskning på koptiskt måleri i Egypten, vid Institute Dominicain Etudie Orientale (IDEO), Kairo samt in situ i kloster och kyrkor och forskning i Etiopien vid Institute of Ethiopian Studies (IES) Addis Abeba samt in situ i kloster och kyrkor båda forskningsresorna inom ramen för projektet Studier av den etiopisk-ortodoxa ikonen på mur, trä och pergament, tillägnat äldre etiopisk sakral konst, delfinansierat av Crafoordska Stiftelsen, Helge Ax-son Johnsons stiftelse samt Harald och Louise Ekmans stiftelse.

2009-10: Dec. 2009 – apr. 2010, fortsatt forskning i Etiopien vid Institute of Ethiopian Studies (IES), Addis Ababa University samt in situ i kyrkor och kloster på den etiopiska landsbygden: Studier av den etiopisk-ortodoxa ikonen på mur, trä och pergament, under 2009 delfinansierat av Crafoordska Stiftelsen och Helge Ax-son Johnsons stiftelse.

2010-11: Maj-okt., resp. nov., 2010 – jan. 2011 Fortsatt forskning på deltid enligt ovan i Lund: indexering av fotografiskt material och sammanställning av anteckningar från Etiopien, resp. forskning avseende ikonens estetik och måleriteknik i samband med författandet av artikeln "Tradition och innovation – ikonens estetik och måleriteknik". (se nedan: ”Publikationer”)

Feb. - maj 2012 Fortsatt forskning: Studier av den etiopisk-ortodoxa ikonen på mur, trä och pergament.

2013: Planering av och inledande arbete med en bok om den etiopisk-ortodoxa konsten på mur, duk och pergament.

Konserveringsprojekt i Sverige & Etiopien 1990-2011

Då detta cv är ägnat åt min verksamhet som ikonmålare och forskare utelämnas här de uppgifter som rör mitt arbete som målerikonservator. För den som önskar information om detta hänvisas via följande länk: cv 2013

Konstnärliga uppdrag samt utställningar i urval

1989/90: Altarskåp med fem separata motiv för benediktinklostret i Östra Sönnarslöv, 1991 flyttat till Mariavalls kloster och placerat i systrarnas refektorium.

Triptyk, Nybro kyrka.

1994: Nedstigandet i dödsriket - Uppståndelsen, triptyk (210 x 330 cm, fem separata motiv), Maria Magdalena kyrka, Lund.

1998: Santa Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz, (75 x 60 cm), katedralen i Almunêcar, Spanien.

1999: Korsvägen och uppståndelsen, S:t Lars Katolska kyrka, Uppsala (15 separata motiv).

2000: Den tronande Kristus, (130 x 106 cm). Tuolluvaara kyrka, Kiruna. 

2001: Majestas Domini, altarskåp (204 x 340 cm), S:t Thomas av Aquino kyrka, Lund.

2002: Sancta Birgitta – Compatrona Europae (49.5 x 34 cm), Vatikanen, beställd av Sveriges katolska och lutherska kyrkor som gåva till påven Johannes Paulus II inför det stora Birgitta-jubileet 2003, överlämnad under högtidlig gudstjänst i Peterskyrkan.

2006:  Jakobs brottning med Guds ängel, triptyk, kapellet vid rehabiliteringshemmet Jabboks Vad, Skåne.

2007: Ömhetens Gudsmoder (65 x 54 cm), Skurups kyrka.

2008: Den Rättfärdiga Rut med sonen Obed (52 x 42 cm), för vandringsutställningen ”Ansikte mot ansikte”, se nedan ”Utställningar”.

2009: Tecknets Gudsmoder (80 x 74 cm), Bräkne-Hoby kyrka.

2010: Uppståndelsen (85 x 64 cm), Fängelsekapellet vid Skänningeanstalten.

2012: Beatus Ioannes Paulus P.P. II (43 x 32 cm, den salige Johannes Paulus II) Det katolska pastoralcentrumet, Gamla Stan, Stockholm.

2013: Sankt Mikael – drakdödaren (172 x 74 cm), Sankt Mikaels kyrka, Växjö. 

Utställningar

2002: Imago Nova Ikongalleri, Internet, fotografisk presentation av en rad motiv ur min konstnärliga produktion.

2006-7: Utförde 12 ikonmotiv för vandringställningen ”Ansikte mot ansikte” visad:

2007: 2-30/9 Härlanda kyrka, Göteborg (i samband med den internationella bokmässan)

1-30/10: Sigtunastiftelsen (i samband med stiftelsens 90års-jubileum)

2/11 - 30/12: Uppsala domkyrka

2008-9: 27/1 - 4/5: Lunds domkyrka

1/6 – 1/8: Skara domkyrka

2/8  – 30/5 2009: Nya Slottet Bjärka-Säby, konferens- och retreatcentrum

2009-10 1/6 – 6/9: Linköpings domkyrka

1/10 – 30/1 2010: Anafora Retreatfarm (ca 7 mil norr om Kairo) internationellt ekumeniskt centrum i regi av den egyptisk-ortodoxa (koptiska) kyrkan.

3/2 – 30/5 2010: Jerusalem (Old Town), Swedish Christian Study Centre.

Utställningen planeras närmast att visas i Norge: Menighetsfakulteten, Oslo, Oslo domkyrka, Nidarosdomen, Trondheims och Bergens domkyrkor.

Publikationer

Böcker (utgivna)

Ansikte mot ansikte. Om de heliga ikonerna, Inowroclaw 2007, 310 s. 

Ikonen. Närvaro och källa, red. Lars Gerdmar. Fem essäer: Samuel

Rubensson, Per Beskow, Britt-Inger Johansson, Lars Gerdmar, Paul Meyendorff, Inowroclaw, 2011, 132 s.

Böcker (planerade)

Den etiopisk-ortodoxa ikonen på mur, duk och pergament (arbetsnamn). Antagen av Sekel Bokförlag, Lund.

Ikon och verklighet: essäer  (arbetsnamn), Antagen av Sekel Bokförlag, Lund.

Artiklar

Imago Nova Ikongalleri: en rad artiklar och kommentarer, öppnat

2000, uppdateras allteftersom.

Restauration in Ethiopia – presentation of a pilot project and a preliminary inventory of

damages in fourteen Ethiopian churches, Internetpublikation på Mazgaba Seelat, Treasures of Ethiopian (”Publications”), Lars Gerdmar och Petter Jansson, 2005, 17 s.

Mandorlan – abstrakt form och encyklopedi, Förbistringar och förklaringar –

Festskrift till Anders Piltz, Kristianstad, 2008, 11 s.

Ikonen är en spegel, www.dagensstory.se (har upphört) red. Susanna Popova, 2007-12-07 – 2008-01-8, 10 s. (även publicerad här, se ”Artiklar”)

Tradition och innovation – Ikonens estetik och måleriteknik, s. 59-104, Ikonen. Närvaro och källa. Essäer om ikonen som liturgisk konst och personlig dialogbild, red. Lars Gerdmar, författare: Samuel Rubensson, Per Beskow, Britt-Inger Johansson, Lars Gerdmar, Paul Meyendorff, Inowroclaw 2011, 132 s.

Report on Ocular and Technical Examination of Buildings and Paintings. The Church of Debre Selam Mika’el, Tigrai, November 2009, Lars Gerdmar, Karl-Gunnar Olsson, Carmen Deas, Lund 2010, 56 s.

Debre Selam Mika’el – ett kulturellt biståndsprojekt. Signum, 2/2011, 7 s.

SCECH’s Site and Blog: www.conservationinethiopia.org, en rad artiklar och presentationer, öppnat i juli 2011.

Report on Ocular and Technical Examination of Buildings and Paintings at Yemrehanne Krestos, Province of Lasta, Ethiopia 2012, Lars Gerdmar och Karl Gunnar Olsson, Lund 2013, 95 s.

SCECH’s Site and Blog: 

”Conservation”: http://www.conservationinethiopia.org/?page_id=26,  

”Preliminary examination of Yemrehannes Krestos” (inledning),”The examination moment by moment”; ”Cleaning tests and measurements”; ”Various kinds of documentation”; ”Summary and acknowledgements”: http://www.conservationinethiopia.org/?page_id=2006 

Referenser

Bo Ossian Lindberg 

Professor emeritus 

Åbo Akademi University 

Konstvetenskapliga institutionen 

Adress: FIN-20500 

Tel: (2) 2154582 

(2) 2338519 

Petter Jansson

1e antikvarie

Regionmuseet i Kristianstad/

Landsantikvarien i Skåne, Lund

Adress: Box 153

221 00 Lund

Tel: 046-159786