Imago Nova Ikongalleri
 

 

"Saliga de ögon som ser vad ni ser..." (Luk 10:23...)

De troende, såväl som alla de andligt hemlösa människorna runt omkring oss, har idag samma behov av heliga bilder som i forna tider, bilder av inkarnationen, förklaringen och återlösningen, av hela den sammansatta kristna verkligheten, gestaltad i det heliga Evangeliet, bilder som appellerar till den kristnes andliga mognad, såväl som till den moderna, sekulariserade människans längtan efter identitet och personlig värdighet. Guds ord som i Bibelns berättelser talar om inkarnationen och Jesu liv är också Guds bild.  

I vår tid bombarderas vi av bilder som långt ifrån alltid är nyttiga och profithungriga trendskapare skapar ständigt nya skenbilder, banala "ikoner" till föga gagn för vår andliga lycka och välgång.  

Som en samtida och ekumeniskt sinnad ikonmålare är det min kallelse att utföra separata ikoner och bildprogram av skilda slag, ikoner för hem och kapell, såväl som för kyrkorum i större skala. En ikonutsmyckning kan se ut på många sätt, och jag ställer mig gärna till förfogande för råd och idéer kring hur en sådan för ert kapell eller kyrkorum kan gestaltas. 

Jag utför ikoner i alltifrån litet format till monumental skala med motiv ur både det gamla och nya testamentet såväl som enskilda ikonporträtt av Kristus, Maria med Jesusbarnet, profeter, apostlar och andra viktiga gestalter i Bibeln, händelseikoner som tillfälligt kan placeras på vägg eller pulpet vid en separat andaktsplats för att under begränsad tid (en månad eller två i taget) eller permanent i form av bildsviter, triptyker eller altarskåp kan synliggöra den kristna verkligheten (se exempel här intill). 

Ikonen och Bibeln är på många sätt prallellföreteelser. När dessa samspelar i gudstjänstlivet ställs församlingen - så långt möjligt -  i samma förhållande till frälsningshistorien som var fallet för Jesu apostlar och lärjungar. Ikonen kallas därför ibland evangelium för ögat, något som syftar på vår möjlighet att genom denna göra oss en konkret föreställning om den kristna uppenbarelse. 

I galleriet exponeras endast ett litet axplock ur den rad motiv som är möjliga att välja mellan i en mycket stor motivkrets. 

Jag ställer mig gärna till förfogande för att i samråd med arkitekt (om det är fråga ett kyrkorrum i tillblivelse) och företrädare för församlingar skräddarsy lämpliga ikonutsmyckningar.              
      

Många av motiven i detta galleri kan med fördel utföras i 
stort format och finna sin naturliga placering.
    

Ikonmotiv ur Bibeln kan sammanfogas i horisontala eller vertikala bildsviter som skönt samverkar med arkitektur
och gudstjänstliv. 

Alternativt kan ett lämpligt motiv finna sin placering vid dopfunt eller separat andaktsplats.

Alternativt kan en mindre kollektion av ikoner med för 
troslivet centrala teman exponeras "bild för bild" under längre perioder på vägg eller pulpet vid andaktsplats. 
 

      

Atarskåp i större format för kapell och kyrkor är ännu ett
sätt att ge gudstjänstbesökaren tillfälle att med bilderna som medium möta och ta del av trons verklighet.  

Interiörer från Sankt Thomas respektive Maria Magdalena kyrka i Lund.