Imago Nova Ikongalleri
 


 

Konstnärligt och teknisk utförande

Den personliga friheten ikonmålaren äger är en frihet inom ramen för dess konstidé och de specifika uttrycksmedel som förknippas med detta måleri. På så sätt skiljer sig inte ikonmåleriet från all väl genomtänkt konst, oavsett om denna är religiös eller ej.

Själv har jag lärt mig måla i den klassiska ryska stilen från 1300- och 1400-talet. Men jag är också inspirerad av den senmedeltida italienska konsten (maniera Greca), såsom denna kom till uttryck hos målare som Duccio, Cimabue och Giotto. Så småningom har jag funnit min egen personliga stil och skiljer mig på så sätt inte från många andra ikonmålare som historiskt sett gjort detsamma.

Det är förståelsen av den inre logiken, samspelet mellan andlig mening och skönhet, inom detta bildspråk, och den konstnärliga förmågan att på ett djärvt och självständigt sätt uttrycka egna erfarenhet inom ramen för detta, som gör ikonmåleriet till en levande del av traditionen. Det är också detta som gör ikonerna till fungerande andaktsbilder och god konst, som förmår inspirera, öppna sig mot betraktaren, som fönster mot himmelen.

Ikonkonsten som historiemåleri med porträttmåleriet i centrum är estetiskt såväl som måleritekniskt mycket rik på uttryckmedel. Den symboliska realismen, som genom abstrakt form och taktilt hudmåleri förmedlas, såväl som den dramatiska gestaltningen i de s k händelseikonerna av personer i samspel, uttrycksfulla färger, ljus- och linjemåleri, gör bildspråket i denna konst besläktat med poesin och musiken. Som poeten och musikern har ikonmålaren i alla tider genom träning och mognad lärt sig behärska denna konst, en måleritekniskt och till estetiskt utförande i olika länder och tider mycket skiftande sådan. I det följande berättar jag kort om hur det tekniskt sett går till när när jag målar.

Med penna och papper, penslar och färger i en lång rad moment i den konstnärligt och måleritekniskt mycket tidskrävande kreativa processen ges motiv och gestalter liv och närvaro. I denna ingår: den s k krederingen av träpannån i 5-8 skikt med animalisk lim och krita. Teckning med hänsyn till helhetskomposition, linjespel, kroppsspråk och porträtt, former och mellanformer. Kopiering av färdig teckning genom inristning i krederingen. Applicerande av bladguld. Tillblandning av emulsion (bindemedel) och färgpigment. Applicerande av samtliga basfärger i skiktmåleri. Linjemåleri och linjär gestaltning av kroppsspråk, mantelfall, ansikten och händer. Ljusmåleri och modelleringar av former i flera tonala steg med en mängd penseldrag över samtliga målningsytor. Porträttmåleri och hudmåleri i ett fleratal tonala steg med fina penseldrag. Detaljer, bakgrundsfärg, texter (kalligrafi) och gloriakanter. Bedömning av verket i dess helhet samt fulländning av detsamma.


 
        Mitt arbetsbord: äggula, vatten och färgpigment från   
      Florens, mårdhårspenslar, bladguld och raffinerad  
      oxgalla. Foto: Bo Wiberg.