Imago Nova Ikongalleri
 

 
 


Ikonen - ett andligt fönster.

Under hela sommaren hänger en ikonutstälning i Skara domkyrka. Den väcker en rad funderingar. Hur kan det till exempel komma sig att en konstart som utvecklades på 4-500-talet har behållit sitt tilltal och spänst? Olika -ismer har kommit och gått. De finns idag på museer, men inte ikonerna. De finns i kyrkor, i hem, i mångas fickor och handväskor. De står för en andlig konst som fungerar i vardagen.
 
 
 
      
    Interiör med ikoner från utställningen i Skara domkyrka: Helige Göran och
        draken, Heliga Birgitta av Vadstena - Compatrona Europae och Den helige    
        Franciskus av Assisi. Foto: Ann Wallden.
 
 
Ordet ikon betyder helt enkelt "bild". Bilderna av hur vi förväntas vara väller över oss. Veckotidningsfloran svämmar över av bilder av retuscherade kvinnokroppar och muskeluppbyggda män. Med kläder, rikedomar och njutningar. Med kändisar i skvallerblaskor och skvallerkanaler. Med sportens överbetalda idoler. Vi försöker värja oss mot att detta är den sanna bilden av Människan, men blir lätt ofrivilliga offer.
 
Ikonen i form av den heliga bild kyrkan visar är enkel och utan tillgjordhet, men obegripligt vacker. Ikonen är inte först och främst en pedagogisk skidring utan ett avslöjande av en annan verklighet, varför skulle den inte vara möjlig att nå? Om det    finns en urbid, en förebid, varför skulle vi inte veta om den?
 
Ansiktet är ikonens mest framträdande tecken. Ikonernas ansikten är både personliga och opersonliga. Färgerna visar inte någon särskild ras. Ansiktet kan påminna om en nära släkting eller någon jag nyss hejade på. Jag kan känna igen min mors ögon. Ikonen ger en motbild mot ytlighet och förtvivlan. Den säger inget om levnadsstandard utan något om livskvalitet. Den rekonstruerar det djupt mänskliga och uppenbarar det sant gudomliga.
 
 
            
              
              Detalj ur ikonen Kristus med den brinnande blicken. Foto: Lars Gerdmar
 
 
Ett framträdande drag är harmonin. I ikonen finns ingen protest, kamp eller trasighet. Det är helt orealistiskt, men just därför en trovärdig beskrivning av en annan verklighet, ett annat sätt att känna och tänka.
 
 
 
    
    Detalj: Ömhetens Gudsmoder. målad 2007. En av de utställda ikonerna i Skara   
        domkyrka. foto: Bo Wiberg
 
 
Ett annat framträdande drag är det omvända perspektivet. Bilden har inget djup med hjälp av linjer som försvinner i horisonten. Linjerna går från ikonen till betraktarens öga. Ikonen "kommer till" betraktaren.
 
Ikonens linjer är på en gång mjuka och stela. Färgerna är dunkla och samtidigt lysande. I förstone verkar framställningen upphöjd och stel. När jag betraktar den en stund blir den intensivt levande. Det är en annorlunda konst.


     
      Franciskus av Assisi. Målad 1996. En ny ikonkomposition av Lars Gerdmar som nu
      ställs ut i domkyrkan. Foto: Bo Wiberg
 

Målningstekniken är speciell. Man tar en träplatta som stryks ett stort antal gånger med krita och benlim. Den poleras med handflatan tills den blir len. Sedan målar man med naturfärger och börjar med de mörka nyanserna, sedan de ljusa. Processen går från mörker till ljus.
 
Lars Gerdmar, målaren bakom de ikoner som just nu hänger i domkyrkan, är en av våra bästa och erkända ikonmålare. Han är skolad i traditionerna från Grekland, Italien och Etiopien, Egypten och Ryssand. Det har gett honom en plattform utifrån vilken han kunnat förnya stilen och göra den personlig. Hans insatser är mycket värdefulla.
 
De kala, vitkalkade kyrkornas, korstyngstavlornas, oljetryckens tid är förbi. Människans alla gudagivna sinnen tilltalas. Sällan har det skaffats så mycket ny konst till kyrkorna som nu när ikonerna återupptäckts. På bokborden efterfrågas små ikonreproduktioner mer än något annat. Utifrån kyrkorummen sker en förnyelse. Något märkligt händer. Gammal konst blir samtida. Gamla sanningar håller.
 
 
Anders Alberius
domprost
 
 
 
Krönika från Skaraborgs läns tidning. Publicerad i samband med invigningen av ikonutställningen 1 juni 2008. Bilderna är, om inte annat anges, från Ikongalleriet Imago Nova.