Imago Nova Ikongalleri
 

 
 

 
   Nedtagandet från korset
       
                         Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

                                                                 MATTEUS 5:4