Imago Nova Ikongalleri
 

 
 

     
    Korsfästelsen - Guds eviga
    frälsningsgärning
       
       
                        Gud försonade världen med sig genom Kristus.

                                                        2 KORINTERBREVET 5:19

 
   
 
 
I denna ikon ser vi Jesu gudomliga offerdöd på korset. Tragiken kan i förstone tyckas outhärdlig, meningslös - den mest älskade, godaste, Guds egen son, som genom sina ord och gärningar visade oss människor så stor omsorg, hänger fastspikad och förnedrad på ett kors. Trots det hör denna ikon till de mest upphöjda och vördade.


    

Jesus - Gud Son och själv Gud i mänsklig gestalt - lät sig korsfästas för våra synders skull. Hela världens synd och skuld tog vår broder och Gud med med sig upp på korset vid sitt gudomliga och kosmiska försoningsoffer. För att citera Paulus: "Gud försonade världen med sig själv" (2 Kor 5:19). Genom detta öppnades vägen för vår själs frälsning, för syndernas förlåtelse och det eviga livet i gemenskap med Gud och varandra, hans söner och döttrar.
 

         

De närmast sörjande - förblindade av tårar - har väntat ut hans insomnande: hans moder Maria till vänster i purpur, som trots moderlig smärta höjer händerna i vördnad, Maria Magdalena som skådar hans ansikte, den lille Johannes som står stel av ångest och den omvände soldaten Longinus, som höjer sin hand i beundran för Jesu mod och i insikt om att han måste vara Guds son Messias.    


Det vi här ser avbildat är ett fysiskt och metafysiskt drama som både sker i tiden och i evigheten och utspelas mellan den himmelska Fadern och den mänsklighet han älskar. Inför denna ikon kan vi stanna till inför frälsningsdramat, förstå vår egen delaktighet i världens synd och ondska och ta avstånd från denna, meditera över denna händelses betydelse för hela världen och för oss själva och nå insikt om den oerhörda kärlek Gud har visat oss.

Den insomnade Frälsaren på korset är också en vacker bild av den dödens sömn som för oss alla skall följas av ett lyckligt uppvaknande på "andra sidan". I denna ikon betraktar vi Kristus - den värdebeständiga skönhetens inkarnation - som i djupet av mänsklig ondska och förnedring i kraft av uppståndelsen snart skall förkunna gudsmänniskans seger.

 
 
 
Tillbaka till: