Imago Nova Ikongalleri
 

 
 

   

   Uppståndelsen - Anastasis

       Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg eller klagan och
       ingen smärta skall finnas mer. 
 
                                                                        UPPENBARELSEBOKEN 21:4
    
 
     
          Uppståndelsen - Anastasis. Målad 2006. 46 x 36,5. Foto: Bo Wiberg 
 
 
              Kommentar under arbete.

               
 
 
 
 
 
 
 

           
 
         
 
 
    
 
         
                                   

Denna ikon ingår i vandringsuställningen "Ansikte mot ansikte" som från och till visas på olika platser i Sverige och utomlands. Här kan du se hur denna exponerades i Skara: Ikonutställning