Imago Nova Ikongalleri
 

 
 


Bebådelsen - Guds födelse
i människan
 
Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.
 
                                                                         LUK 1:38

 

     

         
 Bebådelsen. Målad 2001. 63x55 cm. Foto: Bo Wiberg 

I denna ikon ser vi hur ärkeängeln Gabriel, mot bakgrund av bebådelsekyrkan i Nasaret, kommer den utvalda Jungfrun till mötes. Här möts himmel och jord, här proklameras Guds födelse i människan. Genom strålen som far ned från ett himmelsfragment i bildens överkant till Andens duva ovanför Maria, symboliseras Faderns befruktning och Sonens nedstigande i hennes sköte.


Iklädd Paradisets oförgängliga skönhet och med budbärarstaven i handen har ärkeängeln bromsat in strax framför Maria. Leende lyfter han sin högra hand till välsignelse och överbringar budskapet: ”Var hälsad du högt benådade! Herren är med dig. […] Du ska bli havande och föda en son och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren skall ge honom hans fader Davids tron och han skall

härska över Jakobs hus för evigt och hans herravälde skall aldrig ta slut” (Luk 1:28–33).


   

 


 
Maria har just lagt ifrån sig sländan och den nyspunna sidentråden ligger i korgen vid hennes fötter. Ödmjuk, med händerna vilande över bröstet, lyssnar hon till Gabriel, gömmer och begrundar hon orden i sitt hjärta. Hennes ansikte är öppet, samlat och harmoniskt och med ögonen tycks hon redan omfamna den lille Messias hon snart skall hålla i sina armar.


 

 
Jungfru Maria, eller Guds moder Maria, som hon också kallas är portalgestalten till det Nya Eden, ”den nya Eva” som Gud utvalde för att skapa en ny mänsklighet. Genom sitt ja till ärkeängeln kunde Gud födas till världen. Genom detta under blev hennes kropp ett tempel för den Högste, blev hon den första gudomliggjorda människan. Genom dopet och tron blir vi Guds barn och vänner och genom altarets sakrament blir vi med Maria gudomliggjorda.