Imago Nova Ikongalleri
 Jakobs stege 

 Och se, jag är med dig och skall bevara dig, vart du än går.

1 Mos 28:15
 

 
        Om det angeliska och mänskliga

I denna ikon skildras den berömda dröm patriarken Jakob såg för sitt inre på den plats han kallade Betel. Drömmen om stegen som räckte ända upp till himmelen, en stege där änglar sågs stiga upp och ned, och Herrens uppenbarelse och löften vid samma tillfälle, blev för Jakob ett bevis på Guds välsignelse och en försäkran om att Gud alltid skulle vara med honom (1 Mos 28:10-22). I en annan läsning av detta motiv representerar Jakob även människan som sådan, som, i den mån hon vill ha med Gud att göra, kan se en andlig stege rest mellan sitt eget liv och Guds,. De ljusa och bevingade gestalter som vi ser stiga ned på denna illustrerar änglarnas konkreta närvaro i världen, hur den himmelske Fadern via sina utsända besvarar människors böner, skänker dem existentiell trygghet, bistår dem med den himmelska kraft och den andliga beskydd de behöver.

Änglarna är övernaturliga, andliga varelser som lever i direkt gemenskap med Gud och i fullkomlig överensstämmelse med hans vilja. De är Guds tjänare och sänds ut av honom när han har något särskilt viktigt att säga i historien. En lång rad exempel på detta finner vi i både gamla och nya testamentet. [...]
Det är kyrkans tro att att dessa hemlighetsfulla varelser på Guds befallning ständigt tjänar människorna. Bara undantagsvis har människor fått tillfälle att se Guds änglar. I den ikon vi här har framför oss får vi med Jakob ändå skåda dem i drömmen, på väg ned mot jorden, iklädda lysande vita färger som skönt avtecknar sig mot den djupblå, stjärnbeströdda, natthimlen. Deras kroppsspråk är rörligt och lätt och ansiktena leende, fridfullt appellerande, som ville de säga: "Var inte oroliga eller ledsna. Vi är aldrig långt borta. Vi finns till för att hjälpa alla er som vill samverka med vår Herre, som kämpar för det goda".
Änglarna personifierar här inte bara det angeliska goda, den Guds kraft, beskydd och harmoni som hans tjänare förmedlar i världen. I ljuset av det nya förbundets händelser hänsyftar denna ikon även på inkarnationen och Treenigheten. Stegen, här tolkad som som en trappa av kristall, blir enligt detta sätt att se på bilden en symbol för den fasta förbindelse som genom dopet och tron finns mellan människan och den heliga Treenigheten. Den tredje ängeln som stigit ned på jorden och leende rör vid Jakob prefigurerar med samma läsning Guds människoblivande. I den halvcirkelformade mondorlan längst upp i bilden ser vi därför också en liten ikon av Maria med Jesusbarnet, målad i transparenta färger. Så illustreras de berömda profetorden hos Jesaja om Jungfrun som skall föda Immanuel - Gud med oss.

Nöjda kan vi med Jakob ta del av denna vackra syn, som blev fullt ut verklighet genom Kristi nedstigande till jorden, hans upprättande av kyrkan och hans återvändande till Fadern vid sin himmelsfärd.Ur boken: