Imago Nova Ikongalleri
 

 
 
       
                
 
Med det latinska namnet IMAGO NOVA - den nya bilden - och den grafiska illustration som smyckar detta företags logotyp, hyllas tanken på att ikonen som konstverk och helig bild tillhör den världsvida kristna gemenskapen.
 
Bredvid IMAGO (bilden) och NOVA (den nya) - som syftar på hur Guds födelse i människan genom Jesus och sakramenten fullbordar Skaparens självporträtt - ser vi en fisk som ler under en sol som reser sig ur havets vågor. Havet för tanken till Guds storhet och omätliga vishet. Och de tre vågorna betecknar treenighetens mysterium. Fisken är en av kyrkans äldsta symboler. De bokstäver som bildar det grekiska ordet fisk - ΙΧΘΥΣ - ger oss förklaringen. I symbolisk mening betecknar dessa begynnelsebokstäverna i det grekiska ord som på svenska lyder: Jesus Kristus Guds Son Frälsare.
 
Den glada fisken förkunnar enligt denna urgamla tradition tron på Frälsaren och det kristna evighetshoppet. Den uppgående solen är symbolen för den tredje dagens mysterium: Jesu uppståndelse från döden och den andliga vår vi som Guds söner och döttrar redan här i tiden får del av och inbjuds till efter den fysiska döden. Skön och mäktig sprider den sitt ljus över världen, Skaparens förvandlande ljus, som övervinner mörker och förgängelse och förkunnar evig glädje.