Imago Nova Ikongalleri
 


Fransiskus av Assisi - Guds lille fattige


 
Den helige Fransiskus (1182-1226). Tecknad 1996. 28 x 34 cm.
Tack, gode Gud, för allt som finns.
Först broder Sol av alla ting.
Halleluja, halleluja.
Vår broder låter dagen gry,
ditt tecken är han i vår rymd.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Tack, gode Gud, för moder Jord.
Än bär hon oss och vad vi gjort
Halleluja, halleluja.
Hon bringar träd och frukter fram
och blomstersmyckar alla land.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Du tänder varje stjärnenatt,
ger syster måne hennes prakt.
Halleluja, halleluja.
Du sänder broder vind att gå
från land till land och driva moln.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Tack, gode Gud, för syster Död,
som tar allt levande i sitt förvar.
Halleluja, halleluja.
Hon för oss i sin tysta vagn
en afton hem från mödans mark.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Guds lille fattige. Grundare av fransiskanerordern. Munk, naturmystiker och profetgestalt, tecknad mot bakgrund av Umbriens kullar, träd och floder.

Sjung, syster Vatten, stäm din brunn,
bred ut ditt starka hav och sjung.
Halleluja, halleluja.
Nu faller regn på torra fält,
och träden lyser, marken gläds.
Tack för alla dina under,
Halleluja, halleluja, halleluja.

Må dag och natt, må liv och död
nu lova Gud i samma kör.
Halleluja, halleluja.
En enda sång i allt som finns,
min Gud, min Gud och alla ting.
Tack för alla dina under,
Halleluja, halleluja, halleluja.

Hör ord i natten: "Varde ljus!"
Lys, broder Eld, och tacka Gud.

Halleluja, halleluja.
Giv härden glöd, lys upp vår stad,
dess ljus når vida över hav.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Ur Cecilia.
Av Fransiskus, 1220-taletFransikus och vargen i Gubbio.

 

Såsom munk och Guds utvalde tjänare lovade han kyrkan och sin omvärld fattigdom, kyskhet och lydnad. De tre knutarna som sitter på repet han knutit om livet erinrar om dessa löften, vittnar om munkens självuppoffrande kärlek och engagemang. Vargen från Gubbio, en stad nära Assisi, var innan han mötte Fransiskus fruktad som en skräckinjagande best och mördare. Helgonet har tämjt besten. Så uppfostrade han alla våldsverkare. Hög som låg var välkomna till det gudsrike Fransiskus i allt han gjorde förkunnade .
 
Hans ansikte, en bild av den han är, ömsint, demaskerad, charmerande.

 

De som mötte honom mötte en ikon lik frälsaren själv, en person som inte sökte eget utan andras bästa. Han var populär men ofta obekväm, ett störande element i grönköpingsfriden. När man inte ville lyssna till hans budskap brukade han predika för fåglarna.
 
Han menade att fåglar av olika slag har mycket lära människorna.

 

Den förgrymmade ankan, verkar dock tycka att Fransiskus kärlek till andra klassens medborgare börjar gå för långt. Dryg och missunnsam blänger hon på helgonet och vargen och bevakar med sin bitska näbb kyrkporten för dem hon tycker inte skall få komma in. Just detta uppblåsta flygfä hör knappast till Fransiskus favoriter, högmodets och fareseismens tröttsamma gestalt.
 
Fru anka. Dubbelmoralens och den småborgerliga skötsamhetens pratsjuka lansförare.
Tacka vet jag fiskarna, en annan djurart som låg helgonet varmt om hjärtat. Hans senare efterföljare, fransiskanerbrodern, den helige Antonius av Padova, är dock den som mest är förknippad med dessavarelser. Antonius förhöll sig till fiskarna som Fransiskus gjorde till fåglarna, predikade för dem som hade de haft mänskliga öron. En fisk finns dock i fransiskuslegenderna belagd som Fransiskus själv talade med. Det var åter ett olycksbarn, den elaka fisken i Reitersjön. En gädda får man förmoda (gäddan äter ibland upp sina egna barn). För denne lömske gammelgädda predikade helgonet fred och försoning, säkert vid ett tillfälle då många människor väl så mycket hade behövt lyssna till honom.
 
 
Italienska fiskar i italiensk sjö. Till höger vår vän moderfisken, i vattenfallet ovanför henne en tuff och sportslig fisk, framför henne jublande och hoppande småfiskar i skilda åldrar. Längst ner en ond fisk som långsamt är på väg mot helgonets stortå. Denne får vi förmoda är den berömda fisken i Reitersjön.

Pax et Bonum! - frid och allt gott! - tillönskade Fransiskus och hans bröder alla dem de mötte på gator och torg. Den fransiskanska spiritualitet: den radikala tolkningen av det bibliska innehållet, fredsbudskapet, såväl som grundarens egen ekologiska vision, är i dagens sekulariserade, konflikdrabbade och i vissa områden miljöskadade värld, alltjämt relevant.