Imago Nova Ikongalleri
 

    
     

  
   Den tronande Kristus i himmelen
 
 
       Den tronande Kristus jämte Gudsmoder Maria och den helige Johannes Döparen.   
       Centralmotiv i Majestas Domini. Målat 2000-01. 208 x 204 cm. Foto: Bo Wiberg. 
       
        
 Kommentar under arbete.