Imago Nova Ikongalleri
 


XIV Gravläggningen

Han går in i jordens innersta. Hur djupt en människa än sjunker, har han sjunkit djupare. De dödas gravar öppnar han, befriar dem som är i tomhetens välde. Hans närvaro får natten att lysa som dagen.