Imago Nova Ikongalleri
 


X Jesus blir avklädd

Människan avkläder Gud. Det som hon gör för att håna och förlöjliga honom är just det som avslöjar hans kärlek. I Jesu nakenhet ser vi Guds totala utblottelse, Kärlekens härlighet.