Imago Nova Ikongalleri
 


IX Jesus faller för tredje gången

Tretalet för våra tankar till Treenigheten. Att Kyrkan minns hans fall tre gånger kan betyda att det inte enbart är Sonen som faller, utan Fadern och Anden är med i utblottelsen. Att söka nedersta platsen hör till Treenighetens väsen.