Imago Nova Ikongalleri
 


VII Jesus faller på nytt

Om han endast hade fallit en gång, hade du knappast kännt igen dig själv i honom. Människans väg genom livet är att falla och resa sig. Om du genast reser dig när du fallit, kommer du fram.