Imago Nova Ikongalleri
 


KORSVÄGEN OCH UPPSTÅNDELSEN


Två änglar lyfter det tomma korset mot höjden. Korset har blivit ett segertecken. Detalj ur uppståndelseikonen i S:t Lars kyrka, Uppsala.
 
Jesus och den romerske soldaten Longinus. Detalj ur ikonen Jesus tar korset på sig.
 
Jesus faller under våldet från övermakten. Detalj ur ikonen Jesus faller för tredje gången.
 

Guds moder Maria med sin son i famnen. Detalj ur Jesus tas ned från korset.

Den uppståndne Frälsaren räddar Adam och Eva ur dödsriket. Hans makt är av ett helt annat slag än övermaktens. Detalj ur uppståndelseikonen.
 
 

Kristus, den gode herdens ansikte. Korset i glorian vittnar om hur han gav sitt liv för fåren och de tre grekiska tecknen om att han är Gud i människogestalt - Den som Är.
 
 

Se ansiktet! står det i den vackra dikten nedan. Detalj ur ikonen Jesus möter sin moder. 

Ljus av Ljus

Se ansiktet! se hur allt förvandlas!
Det finns i den blå himlen och i Dachaus gyttja.
Jag skymtar det i historiens hjulspår.
Regnet strömmar nerför kinderna. I grönskan.
Det finns kvar när allt annat har förflyktigats.
Hos den bedrövade, den stumme, den spetälske.
I det fjärran berget. I det unga gräset.
Bland orörliga masker en levande blick.
Det finns även i ödemarken. I larmande städer.
I en hop skrämda människor som flyr åt alla håll.
Det finns i stormen och i källan av kristall.
Bland fruktträden som skummar av ljus.
Jag kan inte längre vända mig bort.
I stundens galler och i evighetens stjärnbild.
På negrernas mur. I Veronikas grova duk.
Jag ser det misshandlat, förödmjukat, utplånat.
En skugga i gruset. Även jag trampar på den.
Det finns i fågeldun. I ett barns lykta.
Det åldras inte. O stränghet! O mildhet!

Ansiktet i mörkret, eldslågan i mörkret.
Inför denna blick finns jag till.

Ur bönboken Oremus